Prekladateľské služby

Realizujeme preklady v anglickom, nemeckom, francúzskom, talianskom a španielskom jazyku. Zabezpečujeme overené preklady ( s pečiatkou súdneho tlmočníka ), preklady dokumentov, listín, vysvedčení, diplomov, certifikátov a literatúry.

Súdnoznalecké preklady do 24 hodín
Upozornenie: K súdnoznaleckým prekladom je potrebný originál alebo notársky overená kópia dokumentu.

kontakt: 0903 220 184, 0918 480 177

ONLINE preklady nonstop preklady@studioaz.sk
Preklady z a do anglického, nemeckého, ruského, talianskeho a francúzskeho jazyka.

kontakt: preklady@studioaz.sk
tel.č: 0903 220 184, 0918 480 177


Tlmočnícke služby

Ponúkame tlmočnícke služby všetkého druhu v anglickom, nemeckom, francúzskom, talianskom a španielskom jazyku. Poskytujeme tlmočnícke služby skúsených jazykových expertov.
Cena dohodou.

Všeobecné obchodné podmienky