Meno
Priezvisko
Bydlisko
Dátum narodenia
Vyberte si jazyk
Predpokladaná úroveň znalostí
  začiatočník       mierne pokročilý       pokročilý
E-mail
Telefón
Sem napíšte prípadné doplnkové informácie, ak máte záujem o špecializovaný druh kurzu napr.doučovanie na príjmacie pohovory, business english, alebo morning coffee.
Vyplnený formulár bude odoslaný elektronickou poštou na našu adresu. Pri odposielaní formulára budete upozornený Vašim prehliadačom na fakt, že odposielate formulár elektronickou poštou, a preto sa jedná o nezabezpečený prenos, informácie tohto formulára nie sú pri prenose šifrované.